نوار چسب یه طرفه

نوار کاغذی با چسب یک طرفه (Trenn-Fix)
نوار کاغذی با چسب یک طرفه (Trenn-Fix)
نوار کاغذی با چسب یک طرفه (Trenn-Fix)
بسته بندی (متر)
ابعاد
موارد استفاده
عرض (میلیمتر)
طول (متر)
۵۰
۶۵
۵۰
زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف ، ترکی نامنظم و قابل رؤیت در فصل مشترک آن ها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد ترک هایی ، در محلهایی که ساختارهای کناف و بنایی به یکدیگر می رسند ، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود. بدین ترتیب در فصل مشترک در ساخنار ، ترکی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد. این نوار از جنس کاغذ روغنی (به پهنای ۵/۶ سانتیمتر) بوده که در پشت آن ، یک لایه چسب (به پهنای ۱ سانتیمتر) وجود دارد.


پاسخ دهید